Název sekce

Výukové karty IAAF Kids´Athletics

Spuštění projektu Atletika pro děti do škol generovalo celou řadu novinek. Mají za cíl přinést zapojeným školám co nejvíce zajímavých a v praxi dobře využitelných podnětů, které pomohou učitelům tělesné výchovy na prvním stupni předávat dětem atletiku v co nejzajímavějším balení. Za tímto účelem byla pod dohledem odborného garanta projektu IAAF Kids´Athletics, Aleše Kaplana, upravena pro naše poměry příručka VÝUKOVÝCH KARET.
 
Pro každou atletickou disciplínu z IAAF Dětské atletiky vám nyní můžeme představit 5 výukových karet, které obsahují 5 různých cvičení. Úvodní slovo pro vás připravil již zmíněný odborný garant projektu IAAF Kids' Athletics, Aleš Kaplan.
 
Dovolte mi sdělit několik myšlenek, které jsou součástí úvodníku projektu IAAF Kids´ Athletics, který je odborně garantován Českým atletickým svazem a podporován Asociací školních sportovních klubů ČR. Oběma organizacím je na úvod třeba poděkovat za výraznou podporu při zapojování dětí mladšího školního věku do pohybových aktivit, kde má výrazné zastoupení královna sportu, atletika.
 
V současné době, kdy se poukazuje na pohybovou nedostatečnost dětí, můžeme zároveň  zaznamenat celosvětový trend  směřující k jakékoliv podpoře pohybových aktivit nejmenších. Podstatnou úlohu v těchto aktivitách sehrává projekt IAAF Kids' Athletics, se kterým přišla Mezinárodní asociace atletických federací (dále IAAF) v devadesátých letech minulého století. Základním cílem tohoto projektu bylo opětovně přivést děti ve věku 7-11 let k atletice, respektive u dětí vytvořit všestranný pohybový základ.
 
V tuzemských podmínkách došlo k postupnému využívání atletických disciplín z projektu IAAF Kids´Athletics v atletických klubech. Po úspěšném zavedení projektu v rámci atletických klubů podpořil Český atletický svaz projekt IAAF Kids' Athletics, který se snaží oslovit žáky 1. stupně základních škol. Tento projekt nabízí pro děti mladšího školního věku prožitek z pohybu, nové zajímavé atletické disciplíny přizpůsobené věku dítěte a rozmanité pohybové úkoly. Děti si tak mohou vyzkoušet základní atletické dovednosti, přičemž fyzické nároky nejsou vysoké a zapojit se tak může každý žák.
 
Pro tyto účely byl přeložen metodický materiál IAAF Kids´Athletics – Dětské závody, který nabízí učitelům tělesné výchovy na 1. stupni základních škol metodické informace, pokyny z hlediska organizace a v neposlední řadě přehled atletických disciplín uzpůsobených dětem mladšího školního věku. Jednotlivé karty by měly učitelům přinést inspiraci pro hodiny školní tělesné výchovy v podobě příkladů využití jednotlivých atletických disciplín a zároveň podněty pro zapojení žáků různé pohybové úrovně.
 
Při využívání tohoto materiálu Vám přeji mnoho zdaru, hodně trpělivosti a radostné prožitky v atmosféře atletických dětských závodů projektu IAAF Kids´Athletics.
 
Všechny díly najdete v přílohách vlevo.