Název sekce

Pomůcky, nářadí a náčiní

Český atletický svaz ve spolupráci s firmou JIPAST a.s. sestavil sadu dětských atletických pomůcek určených právě pro tělesnou výchovu na 1. stupni základních škol, která vychází z našich zkušeností s používáním obdobných sad v našich atletických přípravkách.

Atletické pomůcky, které sada obsahuje, umožní, aby hodiny tělesné výchovy byly pestřejší a zábavnější. Lze díky nim dosáhnout vyšší motivace žáků k nácviku běhání, skákání, házení a k přiměřenému rozvoji koordinace, rychlosti, síly a vytrvalosti. Pomůcky jsou navržené tak, aby byly bezpečné a děti zaujaly. Navíc se dají použít jak v tělocvičně tak venku.

Co sada obsahuje a návod k použití najdete v příloze vlevo.

Jak sadu získat?

Můžete si ji:

  • zapůjčit
    Sadu (nebo jednotlivé pomůcky) si lze ZDARMA zapůčit na dohodnutou (omezenou) dobu na Českém atletickém svazu v Praze nebo v konkrétním kraji v ČR.

    Pokud máte o zapůjčení zájem, kontaktujte Ivetu Rudovou (irudova@atletika.cz, mobil:602 946 212). Prioritně sadu půjčujeme školám zapojeným do projektu Atletika pro děti do škol.
     
  • zakoupit
    Sadu si lze zakoupit u firmy JIPAST a.s. (www.jipast.cz nebo http://eshop.jipast.cz/atletika/detska-atletika/skolni-atletika-cas-jipast.htm

Zapůjčit či zakoupit lze nejen celou sadu, ale i jednotlivé pomůcky.

Vyzkoušejte pomůcky a napište nám, jak se vám s nimi 'atletilo'. Poslat můžete i fotky nebo video.