Název sekce

Atletika pro radost I.

Co je projekt Atletika pro radost?
Atletika pro radost (dále jen APR) je projekt Českého atletického svazu, který je rozdělen na dvě části. Atletika pro radost I. - Atletické školní přípravky, určená pro děti od 6 do 11 let, reaguje na úspěchy projektů Atletika pro děti  Atletika pro děti do škol a nabídne prvním stupňům základních škol využít toho nejlepšího z nich tím, že oba projekty propojí.
 
Atletika pro radost II. má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo- li výkonnostní atletice, ale mají zájem o tuto pohybovou aktivitu formou docházky do kroužku a sportování na rekreační úrovni. Podrobnosti o možnostech zapojení do druhé části projektu budou publikovány v nejbližší době.
 
Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost I. ?
Jako škola navažte spolupráci s atletickým oddílem ve vašem okolí. Oddíl oslovte a dohodněte vznik a fungování atletické školní přípravky (dále jen AŠP) přímo ve vaší škole od nového školního roku Pokud už přípravka nebo kroužek na vaší škole existují, informujte se o možnostech, jak díky spolupráci na projektu získat další materiální, finanční a metodickou podporu.Vzhledem k tomu, že spolupráce bude navazována i opačně ve směru oddíly→ školy, dostane se vám v oddílech všech potřebných informací. Pokud nevíte, koho oslovit, obraťte se rovnou na koordinátorku projektu, Ivetu Rudovou. 
 
Co byste ještě měli vědět? 
AŠP musí navštěvovat  min. 20 dětí (optimálně 2 skupiny, 2x 20 – 25 dětí), 'atletit' by měly 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění by mělo být následující- učitel/učitelka nebo vychovatelka z družiny, popř. trenér/trenérka spolupracujícího oddílu. S jeho pomocí vám bude zajištěn i metodický materiál a pomůcky- sada dětské atletiky. Členové vzniklé AŠP budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž Českého atletického svazu. Do projektu se tedy nemohou hlásit subjekty, které již teď toto kritérium splňují.
 
Myslíme i na finanční ohodnocení zapojených pedagogů. Učitel/trenér nové AŠP získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc - září až červen). Dále bude financováno jeho vyškolení na trenéra/trenérku atletické přípravky (TAP). Těšit se může na víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy, které proběhne ve SC v Nymburce. Škole bude dále zapůjčena sada pomůcek pro dětskou atletiku a přiděleny metodické materiály (brožura Atletika pro děti, DVD aj.).

Těšíme se na spolupráci s vámi!
 
Pro školní rok 2017/2018 i 2018/2019 je projekt naplněn a nelze se do něj již hlásit. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
I tento projekt má svou mediální část. NOVINKY sledujte v sekci APD do škol ZDE.