Název sekce

Založení přípravky

Atletickou školku, minipřípravku či přípravku (dále jen přípravka) zakládá atletický oddíl či klub.

Zpravidla jsou přijímány všechny děti, které projeví zájem, nedělá se talentový výběr. Z tohoto důvodu funguje přípravka pod jiným režimem než trénink starších talentovaných atletů.

Pro fungování atletické školky či přípravky je nutné zajistit především tyto náležitosti:

 • personální zabezpečení   
  trenér či trenérka s kvalifikací min. Trenér atletických přípravek (TAP) - více ke školení najdete v sekci Školení trenérů
 • prostory pro trénink v letním i zimním období
 • materiální vybavení   
  zajištění základních pomůcek: míčků na házení, míčů na hry, švihadel aj. Další speciální pomůcky pro malé atlety najdete sekci Nářadí a náčiní
 • vytvoření přihlášky dětí do oddílu s potvrzením o zdravotní způsobilosti.
  Vzor přihlášky naleznete vlevo na této stránce.
  Registrace v Českém atletickém svazu je povinná pro děti od 10 let.
  viz Směrnice o registrovaných sportovcích
 • oddílové pojištění  
  členské oddíly ČUS jsou pojištěny také v rámci pojistky pojišťovny  VZP, podrobnosti najdete na www.atletika.cz
 • stanovení výše členských (oddílových) příspěvku. Trénink dětí v atletických přípravkách je služba pro rodiče, která významně pomáhá oddílům/klubům generovat finanční prostředky. Pokud oddíl/klub nevyužívá na činnost přípravky vlastní zdroje, granty aj. je nutné stanovit tak vysoké příspěvky, aby byly pokryty minimálně náklady spojené s fungováním přípravky (finanční ohodnocení trenérů, pronájmy, materiální vybavení, popř. závodní činnost).
 • zapojení do soutěží oddílových, krajských či korespondenční soutěže ČAS podle vlastního uvážení.
O zřízení atletické přípravy informujte Český atletický svaz, vaši přípravku rádi zařadíme do databáze na na těcto stránkách. Budete se moci na těchto stránkách se svou přípravkou či školkou prezentovat formou článků, fotografií či videí a budou Vám poskytovány informace k podpoře přípravek od Českého atletického svazu (školení, metodika, soutěže, atd.).