Název sekce

Knihovnička trenéra

Dobrá kniha je jistě vítaným zdrojem nových podnětů a postřehů. Jistě každý z vás trenérů má doma na poličce pár svých knih, na které nedá dopustit. K dobrému výběru těch správných publikací bychom vám chtěli být nápomocni i my a tak se pravidelně budeme věnovat zajímavým knížkám z oboru. První várku vám přinášejí nakladatelství Portál a Grada. Knížky pro vás prolistovaly, pročetly a krátké recenze napsaly Iveta Rudová a Pavla Pražáková. Pěkné počtení...

Novým knížkám bychom se chtěli věnovat zhruba jednou za čtvrt roku. Představujeme vám zajímavé tipy z Portálu a Grady. Vedle naší krátké recenze si po rozkliknutí odkazu můžete přečíst i tu, kterou má na svých stránkách samo nakladatelství. Tam také najdete "technické detaily", jako například cenu atd.

Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami
Jaromíra Pechová- Portál

Jak název knihy napovídá, cvičí se s míči a balančními pomůckami, které se ale ve většině atletických oddílů nevyskytují. Autorka upozorňuje, že většina cviků se dá provádět i bez míče a pomůcek, což je pro trenéry pozitivní zpráva. Cviky uvedenými v této knize mohou tedy trenéři v atletických přípravkách zpestřit tréninkové jednotky malých atletů. Cviky jsou rozděleny na protahovací, posilovací a uvolňovací. Lze si z nich vybrat a vhodně zařadit do jednotlivé části tréninkové jednotky (úvodní, hlavní nebo závěrečné). Cviky s míči mohou také použít děti, které mají dočasně omezenou sportovní přípravu (nemohou např. házet) a tak jim trenér naplánuje vybrané doplňující cviky, zatímco ostatní z tréninkové skupiny plní plánované aktivity. Cíl cviku je vždy popsán v záhlaví. Cviky mají specifické názvy např. Dotěrný komár, Rozpustilý větřík nebo Ježčí postýlka, což ocení zejména naši nejmenší atleti z Atletických školek. Většina cviků je ale vhodných i pro starší děti, takže stačí změnit název a rádi si zacvičí i „náctiletí“ atleti. Pro nejmenší děti jsou určeny i pohádková cvičení tj. do jednoho celku spojená různá cvičení mnohdy s naznačeným hudebním doprovodem např. Africká pohádka, Ptačí pohádka aj. V knize lze pochopitelně najít doporučení, jak velké overaly pro děti případně zakoupit.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Portálu zde.


Zimní hry na sněhu i bez něj
Jiří Brtník, Jan Neuman- Portál

Pěkná knížka známých autorů her se tentokrát věnuje zimnímu období. I když je atletika sportem letním, i malí atleti rádi dovádí na sněhu. Mnoho trenérů se svými svěřenci v rámci všestranné přípravy chodí bruslit nebo lyžovat, oddíly pořádají zimní soustředění. Úvod knihy je věnován historii lyžařských aktivit a stručnému představení základních lyžařských technik, seznámíme se dokonce s náměty na skoky na můstku a s lyžařským herním svahem. My atleti většinou nevíme co to je Monoski, Pulka, Big foot nebo Skijörijg - otevřme proto tuto knihu a rozšiřme si vědomosti. Trenéři zde získají dost inspirace pro zpestření zimního tréninku malých atletů. Hry, kterých je zde mnoho, jsou logicky setříděné na Hry se sněhem a Hry na sněhu. U každé hry jsou uvedeny pomůcky, popis, varianta, bezpečnost a pochopitelně organizace skupiny, charakteristika hracího území, čas na přípravu a trvání hry. Hlavně aby byl sníh!!

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Portálu zde.

 

Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Zdeněk Šimanovský- Portál

I když by se z názvu knihy mohlo zdát, že půjde pouze o klidné nesportovní hry, není tomu tak. Hned na začátku knihy v oddíle Rozehřívací a aktivační hry najdeme např. známé Molekuly, různé Sociometrické řady („udělejte řadu: podle velikosti, podle počtu písmen ve jméně…variace pro atletiku např. podle osobního rekordu ve skoku do dálky atd.“) a zejména mnoho honiček. Honičkou kachní, stínovou, krabí, hadí, vyfukovací, zmatenou nebo zvířecí mohou trenéři zpestřit úvodní část atletické tréninkové jednotky. Další nesportovní hry najdou uplatnění ve škole (pro pedagogy) nebo třeba na atletickém soustředění při večerním programu (poznávací a edukační hry). Kniha obsahuje i teoretické odborné kapitoly věnující se neklidu a agresivitě u dětí.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Portálu zde.

 

Jóga, hry a pohádky
Věra Rojová – Síta- Portál

Kniha s podtitulem „Soustředění, pozitivní vztahy, držení těla a obratnost“ pomůže trenérům zpestřit zejména úvodní a závěrečnou část tréninkové jednotky. Autorka je dlouholetou cvičitelkou kurzů jógy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Ukáže vám ukázkovou hodinu, předá pokyny ke cvičení a hlavně poví pohádky, což opět ocení ti nejmenší sportovci z Atletických školek. Děti budou „létat“ v pohádce O berušce, v klidu odpočívat po tréninku v pozici ježka, nebo se přemění v koníka Uhlíka. Většina kapitol obsahuje i téma k zamyšlení což souvisí s výchovou nejmenších sportovců. Na konci knihy najdeme jednoduché jógové cviky, které zvládnou všichni malí atleti, a které se hodí na závěrečné zklidnění po hlavní části tréninkové jednotky. Pojďme se po tréninku protáhnout v pozici Tygra (Vjághra ásana) nebo zharmonizujme tělo pomocí Srnky (Mrga ásana)…

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Portálu zde.

 

Relaxační hry s dětmi
Micheline Nadeau- Portál

Zajímavá kniha nás přesvědčí, že i závěrečnou, relaxační část tréninkové jednotky můžeme vést hravou formou. Použije – li ke zklidnění malých atletů hru, je to pro ně zábava. Autorka sama uvádí, že tyto hry se hodí nejen učitelkám MŠ a ZŠ, vychovatelkám školních družin, ale i do tělovýchovných kroužků, kam pochopitelně můžeme zařadit i naše atletické přípravky. Doba trvání jednotlivých relaxačních her je 3-7 min, což je vhodné do závěrečné části tréninkové jednotky. Cílem většiny 40 uvedených relaxačních her je navození u dětí stavu zklidnění protažením celého těla, po němž následuje celkové uvolnění, popř. navození u dětí stavu relaxace střídavým stahováním a uvolňováním svalů. Kniha je zejména vhodná pro zvídavé trenéry, kteří chtějí obohatit trénink malých atletů novými metodami.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Portálu zde.

 

Psychická odolnost předškolního dítěte
Simona Hoskovcová- Grada

Knížka určená těm z vás, kteří pracujete s nejmenšími dětmi a jako trenérům vám na srdci leží i to, že nemalým způsobem můžete, vedle rodičů, děti pozitivně v jejich vývoji ovlivnit i vy. Autorka vychází z pojetí výchovy dětí, které si u nás teprve razí cestu u osvícenějších rodičů. Namísto zahlcování již nejmenších dětí přemírou informací a orientací na „výkonnostní výchovu“... a každý z nás má jistě kolem sebe dost příkladů dětí, které už v předškolním věku absolvují kroužkový maraton... razí cestu ovládnutí základních sociálních kompetencí, rozvíjení fantazie a vlastního sebepojetí. Co jiného budou děti ve světě, kde informace rychle zastarávají, kde jsou i základní hodnoty znejišťovány, potřebovat? Jak tedy děti psychicky otužit? Jak jim můžeme být nápomocni, aby byly schopny efektivně řešit problémy, smysluplně se učit a zvládat změny? Autorka problematiku předkládá jak na teoretické úrovni, tak i na příkladech z praxe. Závěr knihy je věnován hrám, které můžete využít při stmelování kolektivu.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Grady zde.

 

Lezeme a šplháme- 68 her a cvičení na stěně a nářadí
Jiří Baláš, Barbora Strejcová, Ladislav Vomáčko- Grada

Inspirativní kniha, která obohatí vaše tréninky v tělocvičně. Trojice autorů vás přehledným a názorným způsobem uvede jak do teorie, tak praxe lezení a šplhání, pohybové aktivity, která je dětem vlastní už od nejútlejšího věku. Kniha počítá i s tím, že vaším cílem nemusí být právě zdolávání lezeckých stěn, ale třeba jen hrátky v tělocvičně. Podíváme se na to, jak a na čem lézt, jak by měla vypadat struktura lezecké hodiny, co aktivizovat v rámci rozcvičení a na co nezapomenout, aby vše proběhlo bezpečně. Po praktické stránce jistě využijete část s názvem Lezecké hry a cvičení. Je přehledně rozdělená do tří částí. Náměty na hry a cvičení na stěně lze navíc využít i na žebřinách. Právě přímo hry a cvičení na žebřinách a žebříku jsou náplní druhé části herního souboru, který uzavírají náměty na hrátky na šplhací tyči a laně. V knize najdete i zajímavou kapitolu o historii lezení a šplhání, které bylo už od středověku nedílnou součástí fyzické přípravy válečníků. Víte například, že při dobývání hradů byli žádanými speciality žebříkáři? Co si na tyto slovutné reky překonávající opevnění zahrát.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Grady zde.

 

Pohybové hrátky v netradiční dny
Hana Volfová, Martina Volfová- Grada

Velmi pěkně udělaná kniha, která jistě bude dobrým inspiračním materiálem pro všechny, kdo pracují s předškoláky, popřípadě začínajícími školáky. Autorky hravou formou propojily oslavu význačných dní v našem kalendáři se zajímavými cvičeními, která rozvíjejí pohybové dovednosti dětí. Spolu s autorkami postupně projdete celým rokem a pohybovými hrátkami oslavíte nejen svátky, u kterých by se to čekalo- Velikonoce, Den matek, Vánoce, Mikuláše, ale i důležité momenty v životě předškoláka a školáka jako je například zápis do školy nebo cesta bez maminky na školu v přírodě. Kniha je doplněna velmi pěknou fotografickou dokumentací, takže snad skoro vše, co si přečtete, zároveň uvidíte. Každá z hodin je zpracovaná do detailu- od motivace k rozcvičení a hlavní části hodiny, která je často podaná formou příběhu. Sympatické je i to, že pokud jsou použity nějaké vlastnoručně vyrobené pomůcky, nechybí popis jejich výroby.

Více informací o knížce a o ceně naleznete na stránkách Grady zde.

 

Předškoláci v pohybu- cvičíme jako myška, kočka a pejsek
Předškoláci v pohybu- cvičíme jako zajíc, žába a had
Předškoláci v pohybu- cvičíme jako opice a lev
Hana Volfová, Ilona Kolovská- Grada

Trojice knížek, kterou by jistě měl mít při ruce každý trenér předškoláků a dětí mladšího školního věku. Na samém začátku, tedy v prvním díle si obecně něco řekneme o tom, jak by měla vypadat cvičební jednotka takto starých dětí a jaké pohybové dovednosti by si měly postupně osvojit. Fotografiemi je doplněna část, která názorně ukazuje, jak děti naučit vnímat své tělo v základních polohách. A pak si už pojďme hrát... na myšku... kočku... Copak každé z těchto zvířátek umí? Jednotlivé navrhované cvičební jednotky jsou do detailu popsané a doplněny fotografiemi a kresbami, návrhy opičích drah a zajímavého využití nářadí a náčiní, které jistě máte v každé tělocvičně. I další dvě knihy začínají metodickou částí, ve kterých se pod drobnohledem podíváme na správné provedení některých základních pohybových dovedností- lokomočních- plazení, lezení... a manipulačních- práce s míčem. Tyto dovednosti se dětem budou hodit, až se promění ve zvířátka.

Více informací o těchto knížkách a o ceně naleznete na stránkách Grady zde 1., zde 2. a zde 3. díl

Připravily: Pavla Pražáková a Iveta Rudová
Knížky nakladatelství Grada a Portál