Název sekce

Představujeme projekt

Český atletický svaz vstupuje v roce 2019 se svým projektem "Atletických přípravek a školek" do svého jubilejního desátého ročníku. Cílem programu je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Hlavní cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 - 11 let. "Přijďte za pár let…,“ tak takovou odpověď od atletických oddílů ještě před časem slýchávali rodiče malých dětí se zájmem o atletiku. Díky projektu Atletika pro děti se dá říci, že všichni ti, kdo o atletiku projeví zájem, si svou přípravku už v klidu najdou.

K plošnějšímu zavedení atletických školek a přípravek pomohl projekt Českého atletického svazu, schválený na podzim 2009 a odstartovaný v květnu roku 2010. Okamžitě se setkal s obrovským zájmem rodičů a jejich dětí.

"Projekt oslovil rodiče předškoláků i školáků, a nabídl jim prostřednictvím klubů a oddílů novou „službu“ v podobě pravidelných atletických kroužků,“ vysvětluje Libor Varhaník, předseda ČAS. Nejmenším dětem se totiž v minulosti v atletice nevěnovala žádná systematická péče. Ambicí ČAS je proto nabízet v jeho klubech novou celoroční aktivitu pro nejmenší, která by zároveň mohla oddílům generovat další finanční prostředky.

Rádi bychom zdůraznili, že nejde o to, aby se z takto malých dětí stávali „profesionálové“. Naopak – služba je určena rodičům, kteří hledají pro své děti kroužek zaměřený na všestrannou pohybovou aktivitu. Dnešní nabídka pro nejmenší je pestrá - od plavání, tenisu, fotbalu až po keramiku či zpěv. Atletika je však v něčem „jiná“. V začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto by měla umět těžit ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity,  které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i v jiných sportech. „Zavedením školek získáme budoucí atletické nadšence. Ať už u atletiky zůstanou nebo se jí budou věnovat pouze rekreačně, my jim ukážeme přirozenou cestu ke sportu. A tím doufám i předejdeme tomu, aby se jejich další kroky v pozdějším problematickém věku neubíraly špatným směrem,“ upřesňuje Varhaník.

Projekt podporují významné atletické osobnosti. Hlavní patronkou  je oštěpařka Barbora Špotáková, sportování nejmenších nadchlo ale třeba i Jana Železného nebo  Tomáše Dvořáka. Soutěže, které projekt pro děti ze svých oddílů pořádá pak probíhají pod patronací dalších českých reprezentantů a právě jejich příklad děti velmi motivuje.

V rámci projektu Atletika pro děti Český atletický svaz realizuje i školení a semináře určené pro trenéry přípravek. Připravili jsme také příručky, které radí trenérům, jak formou zábavných cvičení  a her zasvětit své svěřence do základů atletických disciplín. Zároveň poskytujeme nezbytnou materiální podporu, která zahrnuje náčiní přizpůsobené malým dětem, metodické brožury a popř. i odměny pro vítěze soutěží.

Atletické školky slaví po pár letech od svého vzniku v oddílech obrovský úspěch. ČAS podporuje atletické školky a přípravky dlouhodobě a plošně po celé České republice. „Český atletický svaz a oddíly v něm sdružené by měly vytvářet takové podmínky, aby poptávce rodičů šly naproti. Taková cesta může být úspěšná, když bude dlouhodobá, když bude metodika přizpůsobena těm nejmenším a především – bude-li se o ní vědět,“ doplňuje Libor Varhaník.

Jednou z možností propagace pro školky a přípravky a zároveň službou pro rodiče a děti jsou tyto webové stránky Českého atletického svazu  www.atletikaprodeti.cz. Veřejnosti se náš projekt prezentuje i na akcích určených pro mateřské školky a školy a dále na veřejných akcích, které bývají doprovodným programem českých národních šampionátů. Každoročně pak sezonu ukončujeme na speciální akci, kam s námi ukončení dalšího úspěšného ročníku přijíždějí oslavit známé sportovní tváře.

Poznámka: Upozorňujeme, že veškerá grafika projektu a texty z této webové stránky mohou být dále publikovány POUZE ve vztahu s projekty Atletika pro děti, Atletika pro děti do škol a Atletika pro radost. Publikování pro vlastní komerční využití není přípustné.